ZAPOSLENJE

zaposlenje-199x300

Da li je raditi u turizmu vaš cilj i želja ?!

Ako težite profesionalnošću, imate ljubav prema timskom radu, te vladate sposobnošću komuniciranja i volite dinamiku, pokretljivost i putovanja… putnička agencija “Santours” pravi bazu potencijalnih kadrova za rad u turizmu.

Pošaljite Vaš CV na adresu:  santours@bih.net.ba

Vaš CV  ulazi u  Santoursovu bazu budućih kadrova odakle ćemo birati potencijalne zaposlenike.