BonVoyage

Lorem ipsum dolor sit amet, eu eos veniam albucius, ius dolor virtute et. Iii

Instagram

Da li ste spremni za jedinstveno iskustvo?

Image Alt
  /  UVJETI PUTOVANJA

Molimo pažljivo pročitajte !

 

 

SADRŽAJ ARANŽMANA

Organizator Vašeg putovanja je putnička agencija “Santours”  d.o.o., samostalno ili u saradnji sa svojim partnerima agencijama ili turoperatorima koji garantuju provedbu programa prema opisu aranžmana u traženom programu. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, veća sila i sl.) Organizator obezbjedjuje ako je dogovoren prevoz (autobusni, avio i druge vrste prevoza), transfere do mjesta boravka kao i sve vidove smještaja po ovom ugovoru.

 

PRIJAVE I UPLATE

Prilikom prijave putnik uplaćuje 40% od vrijednosti aranžmana, preostalih 60% iznosa aranžmana treba uplatiti najkasnije 7 dana prije polaska na putovanje, iznimno ako posebnim ugovorom nije dogovorena neka druga opcija plaćanja.

 

OBAVEZE ORGANIZATORA

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru iskusnih i odgovornih izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora, te brinuti se o pravima i interesima putnika saglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog eventualnih neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzrokovanih višom silom (tačka 1) kao i kašnjenje prevoznih sredstava, za koje prevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama.

 

CARINA I DOKUMENTI

Putnik je dužan pobrinuti se da njegovi dokumenti i stvari ispune uslove predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima vlastite zemlje kao i zemlje u koju putuju, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima te sarađivati sa predstavnikom organizatora i izvršitelja usluga u dobroj namjeri. U slučaju ne poštivanja ovih obaveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.

 

PRTLJAG

Putnik ima pravo na besplatan prevoz određene količine prtljaga za programe vezane sa avio saobračajem, ako nije drugačije određeno i dogovoreno. U slučaju prekoračenja dozvoljene težine prtljaga putnik plaća dodatnu taksu po svakom kilogramu viška prtljaga.

Organizator nije odgovoran za krađu prtljaga ili dragocijenosti u hotelu.

 

PUTNIČKO OSIGURANJE

Aranžmani u većini slučajeva ne uključuju putnička osiguranja. Preporučujemo paket osiguranja kod osiguravajućeg društva uključujući zdravstveno osiguranje  i osiguranje od otkaza putovanja.

 

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja programa, ili je u izuzetnim slučajevima organizator dodao ili oduzeo zvjezdicu zbog kvaliteta smještaja. Prehrana, komfor usluge kao i druge ponude hotela/apartmana i drugih vidova smještaja pod nadzorom su mjesnih turističkih organizacija. Standardi smještaja i usluga su različiti i nisu uporedivi.

 

ORGANIZATOROVO PRAVO NA OTKAZ

Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelimično ako prije ili za vrijeme njegovog izvršenja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a koje bi organizatoru, da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa, bile opravdanim razlogom da program ne objavi i ne prima prijave aranžmana. Organizator može također otkazati aranžman ili u saglasnosti sa putnikom pomjeriti datum polaska na sljedeći datum polaska u slučaju da se ne prijavi neophodan broj putnika za realizaciju aranžmana.

 

PUTNIKOVO ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA

Ukoliko putnik želi otkazati putovanje, potrebno je da to učini pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi: za otkaz do 30 dana prije putovanja putnik plaća 5% od cijene aranžmana, za otkaz od 29 do 15 dana prije putovanja putnik plaća 30% od cijene aranžmana,  za otkaz od 14 do 08 dana prije putovanja putnik plaća 60% od cijene aranžmana, ,za otkaz od 07 do 00 dana prije putovanja putnik plaća 90% od cijene aranžmana. Ukoliko se putnik ne pojavi na dan putovanja ili otkaže aranžman po njegovu početku organizator će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju ozbiljne bolesti ili smrti u užem porodičnom krugu (roditelj, suprug, dijete), a na osnovi valjane potvrde dostavljene odmah po otkazu putovanja, a najmanje 8 sati prije početka putovanja, putnik neplaća gore navedene otkazne troškove već podmiruje trošak otkaznog ugovora kako slijedi; za otkaz do 30 dana 5%, od 29 do 15 dana prije putovanja 15%, od 14 do 08 dana prije putovanja 25%, od 7 do 00 dana 35%.

 

CIJENE ARANŽMANA

Cijene aranžmana su u većini slučajeva objavljene u domaćoj valuti (KM), ako ne, obračun iz drugih valuta se vrši po dnevnom kursu na dan plačanja aranžmana tj. usluge. Organizator zadržava pravo u nepredvidivim prilikama, promjenu objavljene cijene u slučaju promjene aerodromskih taksi, sigurnosnih taksi, dodatna ratna osiguranja avio-prevoznika, cijena smještajnih kapaciteta, prijevoznih ili drugih usluga.

Za povišenje cijena aranžmana do 10% nije potrebna saglasnost kupca. U slučaju povećanja većeg od 10% putnik ima pravo raskinuti ugovor bez finansijske obaveze prema organizatoru.

 

SMJEŠTAJ

Ukoliko putnik nije izričito pismeno ugovorio smještajni prostor u aranžmanu sa posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju varijantu smještaja u objektu iz ponude. Dodatni naknadni zahtjev za smještaj (orjentaciju sobe, komfor, sprat I sl.) organizator će putniku pokušati zadovoljiti, ali ne može garantovati za takve naknadne zahtjeve.

 

NADLEŽNOST SUDA

Ugovorene strane su saglasne da će sve nastale nesporazume riješiti u duhu dobrih poslovnih običaja, a ako to ne uspiju nadležan je sud u Travniku ili sud u mjestu naših poslovnih partnera sa kojima organizator ima saradnju.

You don't have permission to register